Polityka prywatności IoT

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2023

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

1. Postanowienia ogólne

 

 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji na platformie Glen Dimplex IOT i zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Glen Dimplex zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Do celów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem (lub jego odpowiednikiem na mocy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych) jest Glen Dimplex Ireland Unlimited Company, Old Airport Road, Cloghran, Co Dublin, K67 VE08 (“GDI”, "nam", "my" lub "nasz").
 • Niniejsza polityka prywatności określa podstawy przetwarzania przez nas jakichkolwiek Twoich danych osobowych. Niniejszą politykę prywatności należy odczytywać w powiązaniu z naszą polityką plików cookies (dostępną na stronie: https://www.gdhv.com/legal/pl-pl/iot-cookie-policy). Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe jako administrator oraz w jaki sposób będziemy je wykorzystywać, przechowywać, ujawniać lub przetwarzać.
 • W niniejszej Polityce prywatności odniesienia do “Ciebie” dotyczą osoby, której dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy.
 • W niniejszej Polityce prywatności Twoje dane są nieraz zwane “danymi osobowymi” lub “informacjami osobowymi”. Możemy również nieraz zbiorczo określać przetwarzanie, gromadzenie, ochronę i przechowywanie Twoich danych osobowych jako "przetwarzanie" tych danych osobowych.
 • Niniejsza Polityka prywatności określa kroki, które podejmujemy, aby zapewnić, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z krajowym, regionalnym i stanowym ustawodawstwem w zakresie ochrony danych i prywatności. Obejmuje to Ogólne Rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych lub RODO (Europa), Australijską Ustawę o Prywatności z 1988 r. (Cth), Australijską Ustawę o Spamie z 2003 r. (Cth) oraz Nowozelandzką Ustawę o Prywatności z 2020 r. i Nowozelandzką Ustawę o Niezamawianych Wiadomościach Elektronicznych z 2007 r. (razem zwane “Ustawodawstwem w zakresie ochrony danych”).
 • Terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności będą mieć znaczenie nadane im w Regulaminie użytkowania aplikacji Dimplex.

 

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

 

W niniejszej Polityce prywatności odnosimy się do terminu ‘dane osobowe’, a posługując się nim, w zależności od kontekstu, mamy na myśli:

W Europie ‘dane osobowe’ oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W innych regionach posługujemy się terminem "dane osobowe" zamiast ‘informacje osobowe’, które ma następujące znaczenie w podanych regionach:

 - W Australii oznacza to wszelkie informacje lub opinie na temat zidentyfikowanej osoby, lub osoby, którą można zasadnie zidentyfikować.

 - W Nowej Zelandii oznacza to informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby.

 

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?

 • Dane rejestracyjne: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, kraj, kod języka z urządzenia, login GUID
 • Dane urządzenia: telemetria techniczna.
 • Dane lokalizacyjne: parametry współrzędnych szerokości i długości geograficznej urządzenia użytkownika w momencie aktywacji.
 • Dane osobowe związane z Twoimi kontami w mediach społecznościowych: kiedy używasz konta w mediach społecznościowych strony trzeciej, aby utworzyć Konto, otrzymujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj (jeśli konto w mediach społecznościowych zostało utworzone przy pomocy telefonu komórkowego).
 • Wszelkie inne dane osobowe, które podajesz nam w trakcie korzystania ze swoich usług. Na przykład, dane osobowe dotyczące wszelkich Twoich zapytań lub skarg

 

Gromadzone przez nas dane osobowe pomagają nam zarządzać naszą relacją z Tobą, np. gromadzenie danych z urządzenia w celu zapewnienia zdalnych usług diagnostycznych, ale też w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub prowadzenia naszej działalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, opierając się na różnych podstawach prawnych. Dla każdej z podstaw prawnych wymienionych poniżej określiliśmy cel każdej z operacji przetwarzania oraz kategorie danych osobowych, które są w związku z tym przetwarzane.

 

 Podstawa prawna:: Niezbędna dla zrealizowania naszej umowy z Tobą lub dla podjęcia kroków w celu zawarcia z Tobą umowy

 Cel przetwarzania  Operacja przetwarzania  Kategorie danych osobowych

Aby zapewnić Ci unikalne konto logowania i powiązać Twój produkt z Twoim kontem.

Aby przekazywać Ci ważne informacje powiadomienia i funkcjonalności systemowe, w tym, aby wysyłać Ci zaproszenia do odwiedzenia strony, odpowiadać na wnioski o umożliwienie dostępu do strony i przekazywać prawa własności do urządzenia.

Aby powiadamiać Cię o zmianach w Regulaminie użytkowania i/lub przestojach.

 • Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu i kraj, aby założyć Ci konto.
 • Weryfikujemy Twój e-mail lub numer telefonu, wysyłając Ci e-mail weryfikacyjny lub SMS.
 • Przechowujemy i zapisujemy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu i kraj, aby umożliwić Ci logowanie się do konta.
 • Usuwamy Twoje konto na Twoje życzenie lub zgodnie z warunkami naszej Umowy.
 • Pobieramy i wykorzystujemy Twoje Dane rejestracyjne, aby zapewniać Ci określone funkcjonalności, w tym również, aby móc reagować na pewne funkcje, które włączasz/o które prosisz (np. kiedy prosisz o powiadomienia "zapomnij o mnie").

Dane rejestracyjne, czyli:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Kraj
 • Kod języka z urządzenia
Dla utrzymania Aplikacji
 • Przesyłamy użytkownikom powiadomienia systemowe, aby zapewnić aktualność Aplikacji.

Dane rejestracyjne, czyli:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Kraj
 • Kod języka z urządzenia
Aby zapewniać Aplikację w Twoim kraju i języku
 • Identyfikujemy Twój kraj, aby zapewniać Ci usługi dostępnych usługodawców mediów społecznościowych w Twoim kraju, dzięki czemu możesz korzystać z takich kont mediów społecznościowych, logując się do Aplikacji.
 • Identyfikujemy Twój kod ustawień regionalnych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać Aplikację w prawidłowym języku.
 • Kraj i Kod ustawień regionalnych z Urządzenia
Aby zapewnić Ci usługi raportowania na temat energii
 • Gromadzimy i wykorzystujemy dane Twojego urządzenia, aby zapewniać Ci usługi raportowania na temat energii
 • Dane urządzenia

 

 Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy

 Cel przetwarzania  Prawnie uzasadnione interesy  Operacja przetwarzania  Kategorie danych osobowych
Aby przeprowadzać analitykę biznesową i usprawniać nasze Aplikacje
 • Nasze interesy związane z pomiarem użytkowania Aplikacji, aby opierać Aplikację na tych informacjach i usprawniać ją oraz umożliwić tworzenie prawidłowych raportów.
 • Nasze interesy związane z poprawą doświadczenia klienta podczas korzystania z Aplikacji, aby zwiększyć satysfakcję klienta.
 • Weryfikujemy świadczone Ci usługi i analizujemy istotne informacje, aby ustalić czy usługa potrzebuje wprowadzenia jakichkolwiek zmian/usprawnień
 • GUID dla logowania
 Masz prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu danych lub wystąpić o jego ograniczenie. Aby skorzystać ze swoich praw, zapoznaj się z art. 11, "Twoje prawa".

 

Podstawa prawna: Zgoda

Cel przetwarzania Operacja przetwarzania Kategorie danych osobowych
Aby zapewnić usługi z włączoną lokalizacją za pośrednictwem BLE, umożliwiając aplikacji prawidłowe funkcjonowanie
 • Wymagamy, aby usługi lokalizacji były WŁĄCZONE, tak aby umożliwić nam przeprowadzenie skanowania Bluetooth w poszukiwaniu znajdujących się w pobliżu produktów i pozwolić na dodanie produktu
Dane lokalizacyjne: Bluetooth o niskiej energii (BLE)
Aby umożliwić nam mapowanie, gdzie są wszystkie podłączone aktywa, aby pomóc w serwisowaniu
 • Pobieramy dane lokalizacyjne podczas tworzenia stron w Aplikacji lub dodawania produktów do Aplikacji
Dane lokalizacyjne
Masz prawo do wycofania zgody na tego typu przetwarzanie danych. Aby skorzystać ze swoich praw, zapoznaj się z art. 11, "Twoje prawa".

 

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych pobieramy od Ciebie, kiedy zakładasz u nas konto; pozyskujemy też jednak dane osobowe na Twój temat w trakcie realizowania Twojej umowy z nami, włącznie z gromadzeniem danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności sterowania urządzeniem.

 

Aby korzystać z Aplikacji, musisz podać Dane rejestracyjne i Dane urządzenia. Jeśli nie podasz swoich Danych rejestracyjnych, nie będziesz mógł/mogła założyć u nas konta i korzystać z Aplikacji. Potrzebujemy Twoich Danych rejestracyjnych, aby móc przekazywać Ci usługi raportowania na temat energii, a bez tych danych nie jesteśmy w stanie świadczyć tych usług.

 

Możesz zdecydować, aby nie przekazywać nam swoich Danych lokalizacyjnych. Jednak brak przekazania żądanych danych osobowych może uniemożliwić funkcjonowanie Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, a Glen Dimplex nie odpowiada za brak możliwości zrealizowania zawartej z Tobą umowy zgodnie z Regulaminem użytkowania.

 

Jeśli to zaproponujemy, a Ty zdecydujesz się na korzystanie z zewnętrznych serwisów społecznościowych takich jak Facebook, aby uzyskać dostęp do aplikacji mobilnych lub z nich korzystać, wówczas ten serwis mediów społecznościowych może wysyłać nam Twoje dane osobowe. W stopniu, w jakim łączymy takie dane pozyskane od stron trzecich z danymi osobowymi pobranymi bezpośrednio od Ciebie, będziemy przetwarzać połączone dane jako dane osobowe na podstawie niniejszej Polityki prywatności. Jeśli zaprzestaniemy korzystania z jakiegokolwiek zewnętrznego serwisu mediów społecznościowych, rozumiesz, że mimo wszystko zachowamy wszelkie dane osobowe oraz inne informacje i dane, które mogliśmy już otrzymać w związku z tym, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji/profilowania w ramach zarządzania stosunkiem umownym.

 

3. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

Spółki naszej Grupy

GDI jest jedną ze spółek grupy Glen Dimplex Group. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w ramach Glen Dimplex Group w określonych okolicznościach i gdy jest to niezbędne. Udostępniamy Twoje dane osobowe członkom Glen Dimplex Group za pośrednictwem bezpiecznego wewnętrznego portalu internetowego, aby móc świadczyć Ci usługi w ramach Aplikacji.

Prawa dostępu pomiędzy członkami Glen Dimplex Group są ograniczone i udzielane wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby, w zależności od stanowiska pracy i pełnionej funkcji.

Do celów niniejszego artykułu, lista spółek w ramach grupy Glen Dimplex Group, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, jest dostępna w Załączniku nr 1.

 

Ujawnienia danych stronom trzecim

Aby świadczyć Ci nasze usługi, udostępniamy Twoje dane osobowe następującym stronom trzecim:

 

 Strona trzecia  Cel (dlaczego?)  Kategorie danych osobowych
 Dostawcy energii  W sytuacji, gdy zawierasz umowę z dostawcą energii, który zezwala/wymaga, by Twoje urządzenia były przez niego kontrolowane zdalnie, udostępnimy temu dostawcy ograniczoną ilość danych, aby ułatwić mu to w Twoim imieniu

W zależności od sytuacji, dane osobowe mogą obejmować:

 • Dane lokalizacyjne
 • Dane urządzenia
 Radcy prawni Aby umożliwić naszym radcom prawnym świadczenie nam porad prawnych.

JW zależności od sytuacji, dane osobowe mogą obejmować:

 • Dane rejestracyjne
 • Dane lokalizacyjne
 • Dane urządzenia
 • Wszelkie inne dane osobowe, które podajesz nam w trakcie korzystania ze swoich usług.
 Dostawcy analityki i przeglądarek Aby pomóc nam w usprawnianiu i optymalizacji aplikacji.
 • Dane rejestracyjne i dane urządzenia
 Dostawcy Dostawca usług IT w chmurze (wyłącznie do celów wsparcia usługi, jeśli występują problemy z usługami w hostowanej chmurze).
 • Dane rejestracyjne i dane urządzenia
 Przyszły potencjalny nabywca Jeśli uczestniczymy w sprzedaży aktywów, fuzji, nabyciu, transferze biznesowym lub innej zmianie zarządzania, możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom zaangażowanym i będziemy wymagać, aby każdy taki podmiot gospodarczy będący następcą prawnym honorował niniejszą Politykę prywatności
 • Dane rejestracyjne
 • Dane lokalizacyjne
 • Dane urządzenia
 • Wszelkie inne dane osobowe, które podajesz nam w trakcie korzystania ze swoich usług.
 Lokalne organy ścigania

 

Aby umożliwić nam reagowanie na obowiązujące prawo lub regulacji, nakazy sądowe lub wnioski ze strony rządu. Na przykład, kiedy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych na podstawie Ustawy o spółkach z 2014 r., Ustawy o konkurencji i ochronie konsumentów z 2014 r. lub Ustawach o ochronie danych od 1998 r. do 2018 r.

 

 • Dane rejestracyjne
 • Dane urządzenia
 • Dane lokalizacyjne
 Komisarze podatkowi W sytuacji, gdy mamy obowiązek przekazać dane w celu udzielenia pomocy w ramach dochodzenia lub dla zapobiegnięcia oszustwu lub innej nielegalnej działalności.
 • Dane rejestracyjne
 • Dane urządzenia

 

4. Marketing

 

 • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie dla naszych własnych celów marketingowych, w sytuacji, gdy udzielisz nam swojej wyraźnej zgody.
 • Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim poza członkami naszej grupy korporacyjnej, do celów marketingowych.
 • Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej.

Możesz w dowolnym momencie poprosić o usunięcie Cię z naszej listy marketingowej, kontaktując się z nami bezpośrednio przy użyciu danych znajdujących się u dołu niniejszej Polityki prywatności.

 

5. Linki stron trzecich

Nasze aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych, wtyczek i aplikacji dostarczanych przez inne podmioty, w tym te działające w naszym imieniu. Klikanie w te linki lub włączanie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych na Twój temat; mają też one swoje własne polityki prywatności. Nie mamy kontroli nad zewnętrznymi stronami internetowymi, wtyczkami i aplikacjami; nie odpowiadamy za ich polityki prywatności lub działania i nie popieramy ich. Kiedy opuszczasz nasze aplikacje, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i regulaminem każdej strony, którą odwiedzasz.

 

6. Pliki cookies

Nasze Aplikacje na platformie Glen Dimplex IOT wykorzystują pliki cookies, stosownie do zapisów Polityki plików cookie aplikacji Dimplex, włączonej do niniejszej Polityki prywatności automatycznie przez odniesienie i stanowiącej jej część.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Obsługujemy i stosujemy odpowiednie techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa dla ochrony Twoich danych osobowych.

 

W szczególności podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, w związku z relacją z klientem. Dostęp jest udzielany wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby osobom, które pełnią funkcje wymagające od nich przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto nasi usługodawcy są również starannie dobierani i mają obowiązek stosować odpowiednie środki ochronne.

 

Żadna metoda transmisji danych przez Internet ani elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna w 100%. W związku z tym nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

 

8. Transgraniczne transfery Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są udostępniane i przechowywane w serwisach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

 

Glen Dimplex podejmie zasadne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznej i szyfrowanej formie oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym Ustawodawstwem w zakresie ochrony danych, w celu zminimalizowania ryzyka nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych, ich utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub niewłaściwej zmiany.

 

9. Dane dzieci

Rozumiemy to, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci, szczególnie w środowisku internetowym. Nasze aplikacje nie zostały celowo stworzone dla dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie są też do nich skierowane. Zgodnie z naszą polityką nigdy świadomie nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych na temat jakiejkolwiek osoby w wieku poniżej 18 lat.

10. Jak długo przechowujemy Twoje dane.

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne w celu zrealizowania celu, dla którego zostały zgromadzone, jak opisano powyżej oraz zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi. Może to oznaczać, że niektóre dane będą przechowywane dłużej niż inne.

 

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, uwzględniamy:

 

1. Ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych oraz powód ich gromadzenia i przetwarzania. Na przykład:

 a. Przechowujemy Dane rejestracyjne tak długo, dopóki Twoje konto pozostaje aktywne. Przechowujemy je, abyś mógł/mogła korzystać ze swojego konta i abyśmy mogli je utrzymać.

 b. Przechowujemy Dane urządzenia tak długo, dopóki Twoje konto pozostaje aktywne.

 c. Przechowujemy Dane lokalizacyjne tak długo, jak jest to niezbędne, aby zapewnić Ci opcjonalne funkcje, dopóki Twoje konto pozostaje aktywne, a Twoja zgoda jest aktualna.

 

2. Obowiązujące wymogi prawne. Na przykład:

 a. Przechowujemy odpowiednie dane osobowe, gdy jest to niezbędne z przyczyn związanych z roszczeniem prawnym lub skargą, np. gdy jesteśmy poddawani dochodzeniu ze strony organu regulacyjnego lub uczestniczymy w postępowaniu prawnym w odniesieniu do roszczenia związanego z Twoimi danymi osobowymi lub wniesionym przez Ciebie roszczeniem.

 

W niektórych sytuacjach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, tak aby nie można ich już było z Tobą powiązać; w takim przypadku możemy wykorzystywać takie dane, nie informując Cię już o tym.

 

11. Twoje prawa

Mieszkańcy UE/EOG

 

Przysługują Ci różne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. W szczególności masz prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz złożenia wniosku o dostęp do kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat;
 • informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych (tzn. do jakich celów, jakie rodzaje, jakim odbiorcom są one ujawniane, okresy przechowywania, wszelkie źródła zewnętrzne, z których zostały pozyskane);
 • poproszenia o aktualizację lub usunięcie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat lub skorygowania danych osobowych, które Twoim zdaniem są nieprawidłowe lub niepełne;
 • poproszenia nas o usunięcie lub wymazanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat lub ograniczenia sposobu, w jaki korzystamy z takich danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (w stopniu, w jakim przetwarzanie to opiera się na uprzednio pozyskanej zgodzie). Jeśli wycofasz swoją zgodę, będzie to mieć zastosowanie wyłącznie do przyszłości;
 • otrzymania kopii danych osobowych, które Ciebie dotyczą, które nam przekazałeś(-aś), w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania przez maszynę formacie oraz przekazania takich danych osobowych innej stronie (W stopniu, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie lub umowie);
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych; i
 • złożenia skargi do Irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w art. 12 poniżej.

Postaramy się udzielić odpowiedzi w rozsądnym terminie, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca, zgodnie z Ustawodawstwem o ochronie danych. Będziemy przestrzegać naszych obowiązków prawnych w odniesieniu do Twoich praw jako podmiotu danych; i

Będziemy starali się zapewnić, że dane, które przechowujemy na Twój temat są zawsze zgodne z prawdą. Aby pomóc nam w zapewnieniu aktualności swoich danych, prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych podanych w art. 12.

 

Mieszkańcy Australii

 

Przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do:

 • złożenia skargi do Urzędu Australijskiego Komisarza ds. Informacji (OAIC), z którym można się skontaktować korzystając z danych w ramach art. 12 poniżej;
 • dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat lub ich skorygowania; i
 • wycofania zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Jeśli wycofasz swoją zgodę, musisz mieć świadomość, że możemy w niektórych okolicznościach być zobowiązanie do dalszego przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne.

Zwykle nie musisz uiszczać opłaty, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z któregokolwiek ze swoich innych praw); możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twój wniosek będzie wyraźnie bezpodstawny, powtarzalny lub wygórowany.

Możemy potrzebować od Ciebie konkretnych informacji, aby pomóc w potwierdzeniu Twojej tożsamości i zapewnić Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych (lub skorzystania z jakichkolwiek innych swoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie będą ujawniane żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić o udzielenie dalszych informacji dotyczących Twojego wniosku, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje zasadne wnioski dotyczące Twoich danych osobowych w ciągu trzydziestu (30) dni od daty ich otrzymania. Sporadycznie może to potrwać dłużej, jeśli Twój wniosek jest wyjątkowo skomplikowany lub złożyłeś(-aś) kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco.

Mieszkańcy Nowej Zelandii

 

Ustawa o prywatności z 2020 r. nadaje Ci określone prawa do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

Możesz złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, jeśli uważasz, że są nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne.

Jeśli złożysz formalny wniosek o swoje dane osobowe na podstawie Ustawy o prywatności z 2020 r. możemy pobrać od Ciebie opłatę za ten dostęp lub za wydanie Ci kopii Twoich danych. Postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie złożone przez Ciebie wnioski formalne dotyczące danych osobowych w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od ich odebrania.

Jeśli posiadamy danych, których dotyczy wniosek, ale sądzimy, że dane te są w posiadaniu innej organizacji lub są bardziej związane z funkcjami lub działaniami innej organizacji, powiadomimy Cię o tym w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania Twojego formalnego wniosku.

Sporadycznie może to potrwać dłużej, jeśli Twój wniosek jest szczególnie skomplikowany, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji lub jeśli Twój wniosek dotyczy dużych ilości danych lub wymaga przeszukania dużych ilości danych. W takim przypadku powiadomimy Cię o ewentualnej konieczności wydłużenia tych terminów.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy zapewnić Ci dostępu do Twoich danych osobowych lub jeśli nie zgadzamy się, że Twoje dane osobowe należy skorygować, poinformujemy Cię o przyczynie.

Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany(-a) naszą odpowiedzią, możesz złożyć skargę do komisarza ds. prywatności w odniesieniu do naszej rozmowy, korzystając z jego formularza internetowego.

Możesz też skontaktować się z nami w związku z wszelkimi pytaniami na temat tej polityki. Mieszkańców wyżej wymienionych regionów, którzy chcieliby skorzystać z wszelkich praw w ramach obowiązującego ustawodawstwa prosimy o kontakt, korzystając z danych znajdujących się w art. 16.

 

12. Twoje prawo do złożenia skargi do Organu nadzorującego

Możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa.

 

Dane kontaktowe Irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych można znaleźć tutaj:

https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

 

Dane kontaktowe wszystkich unijnych organów nadzorujących można znaleźć pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Możesz złożyć skargę do Urzędu Australijskiego Komisarza ds. Informacji (OAIC) tutaj: https://www.oaic.gov.au/ lub pod nr 1300 363 992.

 

Możesz złożyć skargę do Urzędu Komisarza ds. Prywatności w Nowej Zelandii tutaj: https://www.privacy.org.nz/.

13. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian opublikujemy je tutaj oraz zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" u góry strony niniejszej Polityki prywatności. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w sposób znacząco inny od podanego w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób ujawniony Ci w momencie ich gromadzenia, powiadomimy Cię o tym na piśmie i będziesz mógł/mogła zdecydować czy możemy korzystać z Twoich danych w nowy sposób, zgodnie z Twoimi prawami w ramach Ustawy o ochronie danych.

 

14. Kontakt

Możesz skontaktować się z nami, aby zaktualizować swoje preferencje, poprawić swoje dane, przesłać wniosek lub zadać nam pytania na podany poniżej adres mailowy i/lub pocztowy:

 

E-mail: Data.Privacy@glendimplex.com

Adres: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin, Irlandia K67 DT89.

 

Możesz też skontaktować się z nami w najbliższym regionalnym biurze Dimplex, abyśmy mogli zapewnić, że Twój wniosek lub zapytanie zostaną obsłużone przez zespół ds. ochrony danych znajdujący się w Twoim regionie. Możesz znaleźć odpowiednie biuro pod poniższym linkiem: https://www.glendimplex.com/brands/dimplex

 

Załącznik nr 1

Grupa Glen Dimplex Group składa się z następujących podmiotów:

 • Glen Dimplex Ireland Unlimited Company z siedzibą w Old Airport Road, Cloghran, Co Dublin, K67 VE08;
 • Glen Dimplex UK Ltd z siedzibą w Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, Hampshire, SO30 2DF; oraz
 • Muller Intuitiv, z siedzibą w 107, boulevard Ney, 75018 Paryż, Francja