Gebruiksvoorwaarden voor de Dimplex Internet of Things (IoT) Apps

De voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst (de "Overeenkomst") maken onderdeel uit van een legale overeenkomst tussen u en de Glen Dimplex Groep en/of de desbetreffende dochteronderneming (Glen Dimplex Heating and Ventilation, Glen Dimplex Americas, Glen Dimplex Germany en Glen Dimplex Nordic) Deze en alle andere  voorwaarden of bepalingen die aan u zijn medegedeeld, zijn van toepassing op uw gebruik van en toegang tot de Dimplex control, FlameConnect, ConfigR and Atmo apps.

 

Het gebruik van deze apps door u is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst, zoals deze hieronder is uiteengezet, waaronder onze IoT- privacyverklaring, IoT- cookieverklaring en alle andere voorwaarden en/of bepalingen die u van tijd tot tijd worden meegedeeld.

 

Door de optie "Ik ga akkoord" te selecteren, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Uw recht om het Dimplex IoT te gebruiken is uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding van deze overeenkomst.

Open all Close all

1. Informatie over ons

Glen Dimplex UK Limited (geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 01313016), handelend onder de naam Glen Dimplex Heating and Ventilation (“GDHV”). Glen Dimplex UK Limited is gevestigd in Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, Hampshire, SO30 2DF.

 

Glen Dimplex Americas geregistreerd op 1367 Industrial Rd, Cambridge, ON N3H 4W3, Canada maakt deel uit van de Glen Dimplex Heating and Ventilation (GDHV) bedrijvengroep.

 

Glen Dimplex Nordic AS, Wessels veg 63, 7502 Stjørdal (geregistreerd in Noorwegen onder nummer 964169969) maakt deel uit van de Glen Dimplex Heating and Ventilation (GDHV)  bedrijvengroep.

 

Glen Dimplex Deutschland GmbH geregistreerd bij Am Goldenen Feld 18 95326 Kulmbach maakt deel uit van de Glen Dimplex H Heating and Ventilation (GDHV) bedrijvengroep.

2. Definities

In deze overeenkomst hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

 

"Dimplex" is één van de merken van Glen Dimplex Heating and Ventilation.

 

"De app" betekent één van de mobiele apps in het Glen Dimplex IOT-platform

 

"De App" betekent de relevante mobiele app ("Dimplex control App", "FlameConnect App", "ConfigR App" en "Atmo App") op het smart device van de gebruiker, webportaal en elk ander middel dat van tijd tot tijd door Dimplex wordt verstrekt.

 

"Dimplex Connected Products" betekent de Dimplex apparaten die in uw huis en/of kantoor zijn geïnstalleerd, waaronder onder andere de producten van de Dimplex heat en flame product serie.

 

Het "IOT-platform" omvat de met internet verbonden diensten waaronder de Dimplex FlameConnect, ConfigR, Dimple Control, Atmo Apps, de met internet verbonden functie van de Dimplex Connected produkten en alle andere applicaties en / of platforms die van tijd tot tijd aan u worden geleverd.

 

"Account" betekent het persoonlijke account dat voor u is ingesteld op de Dimplex-app.

 

Met "Documentatie" bedoelen we de tutorials, gebruikershandleidingen en andere documenten die bij uw App worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.

 

De "Ingangsdatum" is de datum waarop u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

 

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle ideeën (al dan niet octrooieerbaar), uitvindingen, ontdekkingen, processen, werken van auteurschap, merken, namen, knowhow en alle rechten op dergelijk materiaal over de hele wereld, ongeacht of deze bestaan onder statuut, gewoonterecht of billijkheid, nu of hierna erkend, inclusief maar niet beperkt tot (i) octrooien, ontwerpen, certificaten van uitvinders, gebruiksmodellen, auteursrechten, morele rechten, handelsgeheimen, zogenaamde "mask works", handelsnamen en merken, dienstmerken, handelsimago, domeinnamen , vertrouwelijke informatie en knowhow; (ii) elke aanvraag of het recht om een van de rechten aan te vragen waarnaar wordt verwezen in clausule (i); en (iii) alle vernieuwingen, uitbreidingen en restauraties, nu of hierna van kracht en van kracht voor één van de rechten waarnaar wordt verwezen in clausule (i).

 

"Termijn" betekent de duur van de Overeenkomst of de duur van proefperiode van de App.

3. Verlening en omvang van de licentie

 • Aangezien u ermee instemt de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven, verleent Dimplex u hierbij gedurende de Termijn een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om een Account aan te maken en om toegang tot en gebruik van uw app, die aan u wordt verstrekt, uitsluitend voor uw gebruik zoals toegestaan in deze voorwaarden.
 • Behoudens de beperkte rechten die hierboven uitdrukkelijk zijn verleend, behouden Dimplex en haar licentiegevers of leveranciers alle rechten, titels en belangen in en op De App, de onderliggende technologie en alle intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten daarop. U erkent dat er geen licenties of rechten aan u worden verleend door implicatie of anderszins met betrekking tot de App, anders dan die expliciet in deze Overeenkomst worden uiteengezet. U stemt ermee in om geen intellectuele eigendomskennisgevingen of andere eigendomsvermeldingen die zijn opgenomen in of bijbehorende Apps te verwijderen, te wijzigen of te verdoezelen. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten in verband met het gebruik van uw app, inclusief die met betrekking tot gegevensbescherming, privacy, internationale communicatie en de overdracht van technische of persoonlijke gegevens.
 • Dimplex kan diensten aan u ter beschikking stellen die geheel of gedeeltelijk door andere partijen worden geleverd. Hoewel Dimplex deze mogelijkheid kan bieden, erkent u dat alle diensten van derden die u gebruikt in verband met uw app geen deel uitmaken van de app. U erkent verder dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn op externe serviceproviders en dat uw gebruik van die services mogelijk vereist dat u akkoord gaat met aanvullende voorwaarden met de externe serviceprovider.
 • U dient Dimplex zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen als u kennis neemt van enig gebruik van uw App anders dan in overeenstemming met deze Overeenkomst, de Documentatie, de Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U dient tevens Dimplex zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen als u kennis krijgt van een derde partij die het volgende doet of probeert: (i) de-compilatie of reverse engineering van de App; (ii) de App en / of Documentatie verkopen, opnieuw in licentie geven, distribueren of commercieel exploiteren; (iii) behalve wanneer nadrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst, App of Documentatie beschikbaar stellen via welke middelen of media dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimplex; (iv) behalve wanneer  nadrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst, kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de licentie of opnieuw in licentie geven, overdragen of verkopen van, reproduceren, afgeleide werken maken van, distribueren, uitvoeren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren van de App en/of Documentatie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimplex; en (v) deel te nemen aan enige activiteit die de App (of de servers en netwerken die met de App zijn verbonden) en/of de Dimplex Partner Portal (of de servers en netwerken die met de App zijn verbonden) hindert of verstoort.
 • U moet 18 jaar of ouder zijn om deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en om de App te mogen gebruiken.
 • We geven u persoonlijk het recht om de App te gebruiken. U mag de App niet aan iemand anders overdragen, hetzij voor geld, voor iets anders of gratis. Als u een apparaat verkoopt waarop de app is geïnstalleerd, moet u de app van het apparaat verwijderen.
 • Door de App te gebruiken, stemt u ermee in dat wij geanonimiseerde technische informatie verzamelen en gebruiken over de apparaten waarop u de App gebruikt en gerelateerde software, hardware en randapparatuur om onze producten te verbeteren en om u diensten te verlenen.
 • We raden u aan om een back-up te maken van alle inhoud en gegevens die worden gebruikt in verband met de App zodat u uzelf kunt beschermen in geval van problemen met de App.

4. Locatie gegevens

 • De App maakt gebruik van de locatiegegevens die vanaf uw apparaten zijn verzonden. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door de locatieservices-instellingen voor de App op het apparaat uit te schakelen. Als u de App gebruikt, stemt u ermee in dat wij en onze gelieerde ondernemingen en licentiehouders uw locatiegegevens en vragen verzenden, verzamelen, bewaren, onderhouden, verwerken en gebruiken om locatiegebaseerde en op het wegverkeer gebaseerde producten en diensten te leveren en te verbeteren.
 • U kunt ons op elk gegeven moment laten stoppen met het verzamelen van dergelijke gegevens door de instellingen voor locatieservices op uw apparaat uit te schakelen.
 • Als u de App gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

5. Gebruikers Account

Voor volledig gebruik van de App is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt op onze website waarbij u ons bepaalde informatie verstrekt. Uw account word aangemaakt wanneer u een registratie formulier invult die in overeenstemming is met de verstrekte instructies.

 

Met betrekking tot uw account verklaart en verbindt u zich ertoe dat:

 • Alle door u gegeven informatie waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. U zult ons bij verandering van de gegevens ons op de hoogte stellen.
 • U staat niet toe dat een accountprofiel wordt gebruikt door een andere niet-geregistreerde gebruiker, tenzij het in zijn geheel opnieuw is toegewezen aan een andere persoon en die persoon uitdrukkelijk akkoord gaat met deze overeenkomst, in welk geval de vorige persoon geen profiel meer heeft, recht op toegang tot, of gebruik van het account.
 • U zult een veilig wachtwoord aanmaken voor het gebruik van uw account. U dient dit wachtwoord zo vaak veranderen als vereist door Dimplex en u dient dit wachtwoord geheel vertrouwelijk te houden.
 • U staat Dimplex of één van zijn licentiegevers en /of agenten toe om het Account te controleren om zo de naleving van deze Overeenkomst 5.2.5 te kunnen vaststellen. Als hieruit blijkt dat een wachtwoord is verstrekt aan een persoon die niet geregistreerd staat bij een Account, dan dient u, onverminderd de andere rechten van Dimplex, dergelijke wachtwoorden onmiddellijk uit te schakelen en zal Dimplex geen nieuwe wachtwoorden aan een dergelijke persoon verstrekken.

Dimplex, zijn licentiegevers en/ of agenten zijn niet aansprakelijk voor kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen of schade veroorzaakt door uw falen (of het falen van iemand in uw organisatie) om de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens te behouden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw accountinformatie up-to-date te houden in uw accountinstellingen.

 

Dimplex behoudt zich het recht voor om, zonder aansprakelijkheid jegens u, uw toegang tot uw Account of enig materiaal op de App uit te schakelen als of Dimplex vermoedt of zeker weet dat u niet voldoet aan een van de bepalingen van deze Overeenkomst of als er sprake is van feitelijke of vermoedelijk illegaal of oneigenlijk gebruik van de app als gevolg van een schending van de bepalingen van deze overeenkomst.

6. Benodigd apparatuur

 • Volledig gebruik van de App is afhankelijk van uw gebruik van een apparaat met bluetooth-toegang en de aanschaf van een Dimplex Connected Product dat kan worden verbonden met de App. De batterijduur van uw apparaat kan sneller afnemen wanneer u de app gebruikt.
 • Om de App volledig te laten werken, moet uw apparaat mogelijk zijn verbonden met bepaalde draadloze en/of op communicatie gebaseerde technologieën. Er kunnen vertragingen, beperkingen en andere problemen optreden die inherent zijn aan het gebruik van internet en draadloze en/of op communicatie gebaseerde technologieën. Dimplex is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, storingen of andere schade als gevolg van dergelijke problemen en/of de kosten/lasten die samenhangen met datagebruik op het internet.
 • Het onderhoud en de beveiliging van deze apparatuur kunnen de prestaties van de App beïnvloeden en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de functionaliteit van de apparatuur compatibel is en dat u alle nodige maatregelen genomen zijn om toegang te krijgen tot de App.
 • Internettransmissies zijn nooit volledig privé of veilig. Elk bericht of elke informatie die u verzendt met behulp van de app, kan door anderen worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale melding is dat een bepaalde verzending is gecodeerd.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de Dimplex Connected Heating produkten.

7. Beperkingen van de App

De App wordt alleen ter informatie verstrekt. Het biedt geen advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u actie onderneemt of ervan afziet op basis van informatie die u via de App hebt verkregen. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie die door de App wordt verstrekt, bij te werken, geven we geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat dergelijke informatie nauwkeurig, volledig of actueel is.

8. Verboden gebruik

Met betrekking tot de App, is het absoluut niet toegestaan:

 • de app in licentie te geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of op een andere manier commercieel te exploiteren, geheel of gedeeltelijk, nog enige inhoud die wordt weergegeven in de app.
 • enig onderdeel van de App te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren.
 • toegang tot of weergave van de App te gebruiken om een vergelijkbare of concurrerende website of produkt of dienst voor de app te bouwen. (iv) valse gegevens te verstrekken, waaronder valse namen, adressen, contactgegevens en frauduleuze creditcard- of betaalkaartgegevens.
 • om frauduleuze of misleidende interacties of transacties aan te gaan met Dimplex (waaronder inbegrepen het aangaan van interacties of transacties zogenaamd namens een derde partij waarbij u niet bevoegd bent om die derde partij te binden of u zich voordoet als een derde partij).
 • om de App te gebruiken op een manier die onwettig, frauduleus of misleidend is, of een onwettig, frauduleus of misleidend doel of effect heeft.
 • om via Dimplex gekochte producten of diensten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dimplex. (viii) Om communicatie te onderscheppen die wordt verzonden via een telecommunicatiesysteem en/of dienst van de informatiemaatschappij. (ix) Om elke vorm van netwerkbewaking uit te voeren die gegevens onderschept die niet voor u bestemd zijn.
 • om de app geheel of gedeeltelijk in welke vorm of op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, distribueren, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te posten of te verzenden, tenzij anders is toegestaan in deze overeenkomst.
 • om de App te gebruiken zonder naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en zonder strikt in overeenstemming te zijn met deze Overeenkomst.
 • om de Dimplex-website IoT te gebruiken om inhoud en/of materiaal beschermd door eigendomsrechten te uploaden, plaatsen, delen of anderszins beschikbaar te stellen op de App zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. (xiii) om niet alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de App (of op enige inhoud die op De App wordt weergegeven) weer te geven en te behouden en deze moeten op alle kopieën daarvan worden bewaard.
 • om De App te gebruiken om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) of enig materiaal dat illegaal of aanstootgevend is te verzenden of te laten verzenden beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend of in strijd met eigendomsrechten, vertrouwen, privacy of enig ander recht, of schadelijk is voor derden.
 • om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de App, zijn faciliteiten en/of diensten of accounts, databases, computersystemen, servers en netwerken die zijn verbonden met de app en de server waarop onze site is opgeslagen. Het is niet toegestaan om de App aan te vallen via een denial of service- aanval. Het is niet toegestaan om de App te misbruiken door bewust of onbewust maar roekeloos virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, schadelijke data of ander kwaadaardig of schadelijk materiaal te introduceren. Door deze bepaling te overtreden, kunt u een strafbaar feit begaan en kan Dimplex een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en zal het samenwerken met deze autoriteiten. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om de App te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.
 • om de App te gebruiken om op welke manier dan ook programmamateriaal of welke informatie dan ook te oogsten of anderszins te verzamelen (zoals bijvoorbeeld e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens van andere gebruikers).
 • om Dimplex geen nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Het vermogen van Dimplex om de App en een goede dienstverlening te leveren hangt volledig af van uw medewerking, evenals de juistheid en volledigheid van alle informatie die u aan Dimplex verstrekt. Dimplex is niet aansprakelijk voor enige kosten, uitgaven of aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw nalatigheid om mee te werken of om dergelijke informatie te verstrekken.
 • om toegang te krijgen tot de App door het gebruik van een niet geautoriseerde verbinding. (xix) U bent verplicht redelijke inspanningen te doen om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de App te voorkomen en, in het geval van ongeoorloofd toegang of gebruik, Dimplex onmiddellijk schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen.  Het e-mailadres dat u hiervoor dient te gebruiken vind u onder het kopje: "Neem contact met ons op". Direct na het versturen van deze mail dient u Dimplex te bellen en te verifiëren of deze e-mail is aangekomen. 

Door deze bepaling te overtreden, zou u mogelijk een strafbaar feit kunnen plegen. We zullen een dergelijke schending melden bij de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial of service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of uw het downloaden van materiaal dat erop is gepost of een website die eraan is gelinkt.

9. Intellectueel eigendom

 • Deze overeenkomst draagt geen intellectuele eigendomsrechten van Dimplex aan u over. Met uitzondering van de uitdrukkelijke hierin verleende licenties, alle rechten, titels en belangen (inclusief intellectuele eigendomsrechten) in en op alle intellectuele eigendommen die eigendom zijn van, gecreëerd of onafhankelijk ontwikkeld zijn door Dimplex, inclusief, maar niet beperkt tot, Dimplex Flame, Dimplex FlameConnect App, DimplexControl App, ConfigR-app, Atmo-app en elk afgeleid werk, aanpassing, wijziging of verbetering daarvan (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten in een van de voorgaande), ongeacht of deze vóór, tijdens of na deze overeenkomst zijn ontwikkeld, blijven uitsluitend bij Dimplex en haar licentiegevers. Dimplex verleent hieronder geen impliciete licenties.
 • U kunt suggesties, opmerkingen of andere feedback geven met betrekking tot de App. Uw feedback, zelfs als deze als vertrouwelijk wordt aangemerkt, zal, behoudens een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, geen geheimhoudingsplicht voor Dimplex scheppen. Het staat Dimplex vrij om dergelijke feedback naar eigen goeddunken te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren, in licentie te geven of anderszins te verspreiden en te exploiteren, geheel zonder enige verplichting of beperking op grond van intellectuele eigendomsrechten of anderszins.
 • U mag slechts één kopie afdrukken en fragmenten downloaden van elke pagina ('s) van de Dimplex-website of de App voor uw persoonlijke referentie en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst. Papieren of digitale kopieën van materialen die u op enigerlei wijze hebt afgedrukt of gedownload, mogen niet worden gewijzigd en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.
 • De inhoud van deze App, inclusief alle informatie, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, hyperlinks, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, documenten, producten, computerprogramma's, diensten en geschreven en ander materiaal (gezamenlijk de 'Materialen' genoemd) is alleen bedoeld voor algemene richtlijnen.
 • Tenzij anders vermeld zijn de auteursrechten, handelsmerken, handelsopmaak en/of andere intellectuele eigendommen van de "Materialen" in  eigendom van,onder controle van of in licentie gegeven aan Dimplex of derde partijen (hierna de "Derde Partij of externe leveranciers").
 • Behalve zoals hierin vermeld, en voor zover wettelijk toegestaan, mag geen van de "Materialen" worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elektronische, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dimplex of de Derde Partij leverancier.
 • U mag kopieën van materialen van de website afdrukken en downloaden voor persoonlijk gebruik, referentie door andere gebruikers van de vestiging of voor uw patiënten.
 • U  mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u afdrukt of downloadt op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen gebruiken die los staan van de begeleidende tekst.
 • U mag niet, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dimplex, het "Materiaal" van onze Software op een andere server "spiegelen" of "screenscrapen" of in een frame plaatsen met een andere vergelijkbare methode.
 • Elk gebruik van deze materialen op een andere website of netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal in deze software kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot privacy- en publiciteitswetten, en kan resulteren in ernstige civiele en strafrechtelijke sancties.
 • U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van onze licentiegevers of ons. Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

10. Handhavingsrechten

Dimplex is niet verplicht om de toegang tot of het gebruik van de app te controleren, maar Dimplex behoudt zich het recht voor om dit te doen met het oog op het gebruik van de app, om naleving van deze voorwaarden te waarborgen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of andere wettelijke vereisten. Dimplex kan onwettig gedrag vaststellen  en openbaar maken aan wetshandhavingsinstanties en op grond van een geldige juridische procedure kan Dimplex samenwerken met wetshandhavingsinstanties als onderdeel van een onderzoek en/of om gebruikers te vervolgen die de wet overtreden. Naast al haar andere rechten of rechtsmiddelen, behoudt Dimplex zich het recht voor om uw toegang tot de gehele of een deel van uw App op te schorten of te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid, als Dimplex vermoedt dat uw gebruik van de App schade toebrengt aan of zou kunnen aanbrengen aan de systemen van Dimplex, of wanneer Dimplex van mening is dat u uw verantwoordelijkheden hebt geschonden. Dimplex behoudt zich het recht voor om elke schending van deze voorwaarden en elk gedrag dat invloed heeft op de App te onderzoeken.

11. Service Updates

We behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, een functie of onderdeel van de App bij te werken, te wijzigen en (tijdelijk of permanent) stop te zetten. Als alternatief kunnen we u vragen om de app bij te werken. Door de App te blijven gebruiken, accepteert u de updates en wijzigingen aan de App, inclusief eventuele wijzigingen aan of verwijdering van functies of onderdelen. U stemt ermee in dat uw verplichtingen niet afhankelijk zijn van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, noch afhankelijk zijn van mondelinge of schriftelijke opmerkingen van ons met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies. Dimplex is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige update, wijziging, opschorting of beëindiging van een functie of onderdeel van de App. Dimplex behoudt zich het recht voor om de timing en inhoud van software-updates te bepalen, die automatisch kunnen worden gedownload en geïnstalleerd door de App zonder uw kennisgeving aan u. Als u ervoor kiest om dergelijke updates niet te installeren of als u zich afmeldt voor automatische updates, kunt u de App mogelijk niet blijven gebruiken.

12. Wijzigingen in deze overeenkomst

Dimplex behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen, aan te passen, bij te werken of te vervangen. Elke wijziging, wijziging, update of vervanging zal aan u worden meegedeeld via e-mail en/of wanneer u de volgende keer inlogt op uw account. U hebt het recht om u uit deze overeenkomst terug te trekken als u geen enkele wijziging, wijziging, update of vervanging van een van de bepalingen van deze overeenkomst accepteert.  In dat geval dient u alle toegang tot en gebruik van uw App te staken. Door de App te blijven gebruiken nadat Dimplex u heeft bericht of u anderszins op de hoogte heeft gesteld van eventuele wijzigingen, accepteert u en gaat u akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden.

13. Links

 • De App kan links bevatten naar websites, diensten van derden en/of advertenties voor derden weergeven (samen "Links en advertenties van derden"). Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van Dimplex. Dimplex wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor links en advertenties van derden en u erkent en gaat ermee akkoord dat Dimplex niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor: (a) de beschikbaarheid of juistheid van dergelijke links en advertenties van derden; of (b) de inhoud, producten of diensten via dergelijke links en advertenties van derden. Uw gebruik van links en advertenties van derden is op eigen risico en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de betreffende derde partij. Dimplex biedt links en advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft en  garandeert niets en doet ook geen uitspraken over links en advertenties van derden. U moet zelf beslissen of u gebruik wil maken van dergelijke onafhankelijke sites, en of u hun producten of diensten wil kopen.
 • We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie en het materiaal op deze site correct zijn op het moment van opname, maar op enig moment kan het zo zijn dat er onnauwkeurigheden, weglatingen of informatie zijn die niet up-to-date is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enig foutief gebruik van de informatie op deze website. We voeren een beleid van voortdurende verbetering en behouden ons daarom het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Waar maten worden getoond, zijn deze slechts ter indicatie van de maat.
 • We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.

14. Beperking van de aansprakelijkheid

 • Niets in deze Gebruiksovereenkomst zal de aansprakelijkheid van Dimplex uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid of van zijn functionarissen, vertegenwoordigers, hun ondergeschikten, agenten, gelieerde ondernemingen, werknemers of enige andere aansprakelijkheid die niet mag worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
 • Voor zover maximaal toegestaan door de wet, geeft Dimplex, haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, licentiegevers, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de app geen garanties, noch expliciet noch impliciet, over de App. De App wordt geleverd "in de huidige staat". Dimplex, noch één van haar functionarissen of andere vertegenwoordigers zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik, het onvermogen om te gebruiken of te vertrouwen op enige faciliteiten, diensten, producten en/of inhoud aangeboden via of vanuit Dimplex IoT, inclusief, maar niet beperkt tot, direct verlies, verlies van gegevens, werkonderbreking, serviceonderbreking, computerstoring, systeemstoring, apparaatschade of -storing, gederfde inkomsten, winst of kansen, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden of voor welke indirecte of gevolgschade dan ook, zelfs als Dimplex op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of dergelijke schade, of als dergelijk verlies of schade redelijkerwijs te voorzien was.
 • In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van één van de partijen of haar gelieerde ondernemingen, werknemers of agenten jegens de andere partij of een derde partij voor schade, direct of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst meer bedragen dan vijfhonderd pond (£ 500 ) ongeacht de oorzaak of vorm van de actie, en of dergelijke claims zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, niettegenstaande het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel.

15. Cookies

De App gebruikt geen cookies.

16. Privacy

Bekijkt u hiervoor onze IOT privacyverklaring

17. Beëindiging

 • Deze overeenkomst en de licentie die hieronder wordt verleend, treden in werking bij het aanmaken van uw account en blijven volledig van kracht tenzij deze overeenkomst eerder wordt beëindigd in overeenstemming met clausule 15.2 en/of deze overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan.
 • Dimplex behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, een account of toegang tot De App of delen daarvan op te schorten, te beëindigen, te wijzigen of te verwijderen, als u zich niet houdt aan één van de bepalingen van deze opvereenkomst of als Dimplex dit vermoedt of  vanwege enig feitelijk of vermoedelijk illegaal of oneigenlijk gebruik van de app. Als u meerdere Accounts gebruikt en Dimplex actie tegen u onderneemt, kan het zijn dat actie word  ondernomen tegen al uw Accounts.

Bij beëindiging om welke reden dan ook:

 • Komen  alle rechten die u onder deze overeenkomst worden verleend  te vervallen
 • Moet u alle activiteiten stopzetten die door deze overeenkomst zijn geautoriseerd, inclusief uw gebruik van de App. U dient de App en de toegang tot de App en eventuele kopieën en andere Materialen  te verwijderen van alle apparaten waarop u de App heeft geïnstalleerd. Dimplex kan ook van u verlangen dat u het bewijs levert dat u aan deze bepaling voldoet.
 • We kunnen eventueel  op afstand toegang kunnen krijgen tot uw apparaten en de App  verwijderen en u geen toegang meer verlenen.

18. Overmacht

Als de levering van de App of de ondersteuning voor de App wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Mits we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis.

19. Algemeen

Deze overeenkomst valt onder de wetten van Ierland en u onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken. Deze Overeenkomst (en alle bijbehorende bestelbonnen of andere overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Dimplex met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, en vervangt alle andere eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of voorwaarden die van toepassing zijn op het onderwerp van deze overeenkomst. Het nalaten van Dimplex om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent niet dat Dimplex afstand doet van haar recht om dit later te doen. Als een voorwaarde niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt die voorwaarde voor zover toegestaan afgedwongen en blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht en zal een afdwingbare voorwaarde worden vervangen die onze bedoeling zo goed mogelijk weerspiegelt. U mag uw rechten onder deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen, en een dergelijke poging zal niet geldig zijn. Dimplex mag zijn rechten vrijelijk toewijzen of overdragen aan één van de gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, of aan een opvolger in het belang van een bedrijf dat verband houdt met de App. Behoudens het voorgaande, zal deze overeenkomst bindend zijn en waarborgen in het voordeel van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

20. Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijke instantie de feiten van een geschil in overweging neemt en tracht deze op te lossen, zonder dat u naar de rechter hoeft. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we een klacht hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met de alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting die we gebruiken. U kunt via hun website hier een klacht indienen bij het EU-platform voor vrijwillige online geschillenbeslechting. Als u niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u alsnog een gerechtelijke procedure aanspannen. Houd er bovendien rekening mee dat geschillen voor online beslechting kunnen worden voorgelegd aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie.

Laatste aanpassing 25/01/2021