IoT-privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: December 2023

Maak alles open Sluit alles

1. Algemeen

 

 • Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Apps op het Glen Dimplex IOT Platform en geeft informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Glen Dimplex doet er alles aan om uw privacy te beschermen en respecteren. Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke (of het equivalent daarvan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) Glen Dimplex Ireland Unlimited Company, Old Airport Road, Cloghran, Co Dublin, K67 VE08, Ierland ("GDI", "ons", "wij/we" of "onze").
 • In deze Privacyverklaring wordt de basis uiteengezet waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. De Privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons Cookiebeleid (hier beschikbaar: https://www.gdhv.com/legal/nl-nl/iot-cookie-policy). Lees de Privacyverklaring zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze behandeling en gebruik als beheerder van uw persoonsgegevens en hoe we deze zullen gebruiken, opslaan, openbaar maken of anderszins verwerken.
 • In deze Privacyverklaring wordt met "u" verwezen naar de persoon wiens persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en verwerken.
 • In deze Privacyverklaring worden uw gegevens soms "persoonsgegevens" of "persoonlijke informatie" genoemd. We kunnen soms ook gezamenlijk verwijzen naar het verwerken, verzamelen, beschermen en opslaan van uw persoonsgegevens als het "verwerken" van dergelijke persoonsgegevens.
 • In deze Privacyverklaring worden de stappen beschreven die we nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de relevante nationale, regionale en staatswetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Dit omvat de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (Europa), de Australische Privacy Act 1988 (Cth), de Australische Spam Act 2003 (Cth) en de Nieuw-Zeelandse Privacy Act 2020 en de Nieuw-Zeelandse Unsolicited Electronic Messages Act 2007 (gezamenlijk: "Data Beschermingswet").
 • Termen met een hoofdletter die niet in deze Privacyverklaring worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Gebruiksvoorwaarden voor de Dimplex App.

 

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring spreken we over de term ‘persoonsgegevens’ en bedoelen we het volgende wanneer we deze gebruiken zoals de context vereist:

 • In Europa betekent ‘persoonsgegevens’ alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 •  In andere regio’s gebruiken we persoonsgegevens in plaats van ‘persoonlijke informatie’, wat in die regio’s de volgende betekenis heeft:

 - In Australië betekent dit alle informatie of een mening over een geïdentificeerd individu, of een individu dat redelijkerwijs identificeerbaar is.

 - In Nieuw-Zeeland betekent dit informatie over een identificeerbaar individu.

 

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Registratiegegevens: naam, e-mailadres, mobiel nummer, land, taalcode van apparaat, GUID-login
 • Apparaatgegevens: technische telemetrie.
 • Locatiegegevens: breedtegraad- en lengtegraadcoördinaten van het apparaat van de gebruiker op het moment van inbedrijfstelling.
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw socialmedia-accounts: wanneer u een socialmedia-account van een derde partij gebruikt om een account aan te maken, ontvangen wij de volgende informatie: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, land (als een socialmedia-account is aangemaakt met een telefoonnummer).
 • Alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens het gebruik van uw diensten. Bijvoorbeeld persoonsgegevens met betrekking tot eventuele vragen of klachten die u indient.

 

De persoonsgegevens die we verzamelen helpen ons onze relatie met u te beheren, bijv. het verzamelen van apparaatgegevens om diagnosediensten op afstand te verlenen, maar ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor onze bedrijfsvoering. Wij vertrouwen op verschillende rechtsgrondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor elke rechtsgrondslag die hieronder wordt uiteengezet, hebben wij het doel van elke verwerkingsactiviteit uiteengezet, evenals de categorieën van persoonsgegevens die in verband daarmee worden verwerkt.

 

 Wettelijke basis: Noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met u of om stappen te ondernemen voor het aangaan van ons contract met u

 Doel van de verwerking  Verwerkingsactiviteit  Categorieën persoonsgegevens
Om u te voorzien van een uniek inlogaccount en om uw product aan uw account te koppelen. Om u te voorzien van belangrijke berichten, systeemmeldingen en functionaliteiten, waaronder om u uitnodigingen voor sitetoegang te sturen, om te reageren op verzoeken om sitetoegang en om het eigendom van het apparaat over te dragen. Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of van downtime.
 • We verzamelen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en land om uw account in te stellen.
 • Wij verifiëren uw e-mailadres of telefoonnummer door u een verificatiemail of sms te sturen.
 • We slaan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en land op en registreren deze zodat u kunt inloggen op uw account.
 • Wij verwijderen uw account op uw verzoek of in overeenstemming met de voorwaarden van onze Overeenkomst.
 • Wij halen uw Registratiegegevens op en gebruiken deze om u bepaalde functionaliteiten te bieden, onder meer om ons in staat te stellen te reageren op bepaalde functies die u inschakelt/vraagt (bijv. wanneer u vergeet-mij-meldingen aanvraagt).

Registratiegegevens zijn:

 • Naam (voornaam, achternaam)
 • E-mailadres
 • Mobiel nummer
 • Land 
 • Taalcode van apparaat
Om de App te onderhouden
 • We sturen gebruikers systeemmeldingen om ervoor te zorgen dat de App up-to-date blijft.

Registratiegegevens zijn:

 • Naam (voornaam, achternaam)
 • E-mailadres
 • Mobiel nummer
 • Land
 • Taalcode van apparaat
Om de App aan te bieden in overeenstemming met uw lokale land en taal
 • Wij identificeren uw land om u te voorzien van de beschikbare socialmediaproviders in uw land, zodat u ervoor kunt kiezen dergelijke toepasselijke socialmedia-accounts te gebruiken om in te loggen op de App. • We identificeren uw landcode van uw apparaat om de App in de juiste taal weer te geven.
 • Land- en locatiecode van apparaat
Om u energierapportagediensten te bieden
 • Wij verzamelen en gebruiken uw apparaatgegevens om u de energierapportagediensten te leveren
 • Apparaatgegevens

 

 Wettelijke basis: Legitieme belangen

 Doel van de verwerking  Legitieme belangen  Verwerkingsactiviteit  Categorieën persoonsgegevens
Om bedrijfsanalyses uit te voeren en onze Apps te verbeteren
 • Onze belangen om het gebruik van de App te meten om te informeren en de App te verbeteren en nauwkeurige rapportage mogelijk te maken.
 • Onze belangen zijn om de klantervaring te verbeteren tijdens het gebruik van de App en zo de klanttevredenheid te verbeteren.
 • Wij beoordelen de aan u geleverde diensten en analyseren relevante informatie om te bepalen of er wijzigingen/verbeteringen nodig zijn voor de dienstverlening.
 • GUID voor inloggen
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking en om de beperking ervan te verzoeken. Om uw rechten uit te oefenen, zie sectie 11 ‘Uw rechten’.

 

 Wettelijke basis: Toestemming

 Doel van de verwerking  Verwerkingsactiviteit  Categorieën persoonsgegevens
Om locatie-geactiveerde diensten te bieden via BLE zodat de App correct functioneert
 • We vereisen dat locatiediensten zijn ingeschakeld zodat we een Bluetooth-scan kunnen uitvoeren voor producten in de omgeving om toe te voegen.
Locatiegegevens: Bluetooth Low Energy (BLE) gebruiken
Om ons in staat te stellen alle verbonden activa in kaart te brengen om het onderhoud te ondersteunen
 • Wanneer er sites in de App worden aangemaakt of producten aan de App worden toegevoegd, verzamelen wij de locatie;
Locatiegegevens;
U heeft het recht uw toestemming voor deze verwerking in te trekken. Om uw rechten uit te oefenen, zie sectie 11 ‘Uw rechten’.

 

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, worden van u verzameld wanneer u een account bij ons registreert, maar we verkrijgen ook persoonsgegevens over u tijdens de uitvoering van uw contract met ons, inclusief het verzamelen van persoonsgegevens om functionaliteit voor apparaatbesturing te bieden.

 

Om de App te kunnen gebruiken, bent u verplicht Registratiegegevens en Apparaatgegevens te verstrekken. Als u uw Registratiegegevens niet verstrekt, kunt u geen account bij ons registreren en kunt u de App niet gebruiken. We hebben uw apparaatgegevens nodig om u in staat te stellen energierapportagediensten te leveren, en zonder deze gegevens kunnen wij deze diensten niet leveren.

 

U kunt besluiten uw locatiegegevens niet aan ons te verstrekken. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit er echter voor zorgen dat de App niet functioneert zoals bedoeld en Glen Dimplex is niet aansprakelijk voor het niet kunnen uitvoeren van zijn contract met u in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

 

Als wij socialmediadiensten van derden, zoals Facebook, aanbieden en u ervoor kiest om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de mobiele apps, kan de socialmediadienst persoonsgegevens over u naar ons verzenden. Voor zover we dergelijke informatie van derden combineren met persoonlijke informatie die we rechtstreeks van u verzamelen, zullen we de gecombineerde informatie behandelen als persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring. Als we het gebruik van socialmediadiensten van derden stopzetten, begrijpt u dat we desondanks persoonsgegevens en andere informatie en gegevens die we mogelijk al in verband daarmee hebben ontvangen, kunnen bewaren in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Wij maken bij het beheer van de contractuele relatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming/profilering.

 

3. Het delen van uw persoonsgegevens

De bedrijven in onze groep

GDI is een van de bedrijven van de Glen Dimplex Group. Persoonsgegevens worden alleen onder bepaalde omstandigheden en indien nodig gedeeld binnen de Glen Dimplex Group. Wij delen uw persoonsgegevens met leden van de Glen Dimplex Group via een beveiligd intern webportaal, zodat wij u de App-diensten kunnen leveren.

Toegangsrechten tussen leden van de Glen Dimplex Group zijn beperkt en worden alleen verleend op basis van ‘need-to-know’, afhankelijk van functies en rollen.

Voor de doeleinden van deze sectie is een lijst van de bedrijven binnen de Glen Dimplex Group waarmee wij uw persoonsgegevens kunnen delen beschikbaar in Bijlage 1.

Openbaarmaking aan derden

Om u onze diensten te kunnen verlenen, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 

Derde partij/strong> Doel (waarom?) Categorieën Persoonsgegevens
Energieleveranciers Wanneer u een overeenkomst sluit met een energieleverancier die toestaat/vereist dat uw apparaten door hen op afstand worden bediend, zullen wij beperkte gegevens met de leverancier delen om dit namens u te vergemakkelijken.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen persoonsgegevens het volgende omvatten:

 • Locatiegegevens
 • Apparaatgegevens
Juridische adviseurs Om onze juridische adviseurs in staat te stellen ons juridisch advies te geven.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen persoonsgegevens het volgende omvatten:

 • Registratiegegevens
 • Locatiegegevens
 • Apparaatgegevens
 • Alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens het gebruik van uw diensten.
Aanbieders van analyses en zoekmachines Om ons te helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de app.
 • Registratie- en apparaatgegevens
Leveranciers IT-cloudprovider (alleen voor serviceondersteuningsdoeleinden, als er problemen zijn met de gehoste cloudservices).
 • Registratie- en apparaatgegevens
Toekomstige potentiële koper Als we betrokken zijn bij de verkoop van activa, fusies, overnames, bedrijfsoverdrachten of andere controlewijzigingen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere betrokken entiteiten en zullen we van elke dergelijke opvolger van de bedrijfsentiteit eisen dat ze deze Privacyverklaring naleeft.
 • Registratiegegevens
 • Locatiegegevens
 • Apparaatgegevens
 • Alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens het gebruik van uw diensten.
Lokale wetshandhaving Om ons in staat te stellen te reageren op toepasselijke wet- of regelgeving, gerechtelijke uitspraken of overheidsverzoeken. Bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om informatie te verstrekken op grond van de Companies Act 2014, de Competition and Consumer Protection Act 2014 of de Data Protection Acts 1998 tot 2018.
 • Registratiegegevens
 • Apparaatgegevens
 • Locatiegegevens
De Belastingcommissarissen Wanneer we informatie moeten verstrekken om te helpen bij het onderzoeken of voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten.
 • Registratiegegevens
 • Apparaatgegevens

 

 

 

4. Marketing

 • We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor onze eigen marketingdoeleinden als u ons uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.
 • We zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, anders dan onze leden van de bedrijfsgroep, voor marketingdoeleinden.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

 

U kunt op elk moment vragen om van onze marketinglijst te worden verwijderd door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de gegevens onderaan deze Beleidskennisgeving.

5. Links van derde partijen

Onze mobiele apps kunnen links bevatten naar andere websites, plug-ins en applicaties die door anderen worden aangeboden, inclusief diegenen die namens ons handelen. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derde partijen gegevens over u verzamelen of delen en hun eigen privacybeleid hanteren. Wij hebben geen controle over websites, plug-ins en applicaties van derde partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of acties en onderschrijven deze ook niet. Wanneer u onze mobiele apps verlaat, raden wij u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te lezen van elke website die u bezoekt.

6. Cookies

Onze Apps op het Glen Dimplex IOT Platform maken gebruik van cookies, zoals uiteengezet in het Dimplex App-cookiebeleid dat automatisch door verwijzing is opgenomen in deze Privacyverklaring en er deel van uitmaakt.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hanteren en gebruiken passende technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Wij hebben in het bijzonder passende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang in verband met de klantrelatie. Toegang wordt uitsluitend verleend op basis van ‘need-to-know’ aan die mensen wier rol vereist dat zij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast worden onze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en verplicht om passende beschermingsmaatregelen te nemen.

 

Geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag is 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

8. Grensoverschrijdende overdracht van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gedeeld en opgeslagen op diensten in de Europese Economische Ruimte. Wij dragen uw gegevens niet over buiten de EER.

 

Glen Dimplex zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in een veilige en gecodeerde vorm worden opgeslagen en worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, gericht op het minimaliseren van het risico van ongeoorloofde toegang tot, en verlies, misbruik of onrechtmatige wijziging van uw persoonsgegevens.

9. Gegevens van kinderen

We begrijpen hoe belangrijk het beschermen van de privacy van kinderen is, vooral in een online omgeving. Onze Apps zijn niet opzettelijk ontworpen voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid om nooit bewust informatie te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan 18 jaar.

10. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze zijn verzameld, zoals hierboven beschreven en in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. Dit kan betekenen dat sommige informatie langer wordt bewaard dan andere informatie.

 

Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met:

1. De hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens en waarom deze worden verzameld en verwerkt. Bijvoorbeeld:

 a. Wij bewaren Registratiegegevens zolang uw account actief blijft. Deze bewaren wij zodat u toegang heeft tot uw account en wij uw account kunnen onderhouden.

 b. Wij bewaren Apparaatgegevens zolang uw account actief blijft.

 c. We bewaren Locatiegegevens zo lang als nodig is om u optionele functies te bieden, zolang uw account actief blijft en uw toestemming geldig blijft.

2. Toepasselijke wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld:

 a. We bewaren relevante persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om redenen die verband houden met een juridische claim of klacht, zoals wanneer we onderworpen zijn aan een onderzoek door een regelgevende instantie of wanneer we verwikkeld zijn in juridische procedures met betrekking tot een claim met betrekking tot uw persoonsgegevens of een door u ingediende claim.

 

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld. In dat geval kunnen we dergelijke informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

11. Uw rechten

Inwoners van de EU/EER

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder heeft u het recht om:

 • bevestiging te verkrijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens (d.w.z. voor welke doeleinden, welke soorten, aan welke ontvangers deze worden bekendgemaakt, bewaartermijnen, eventuele externe bronnen waar deze zijn verkregen);
 • te vragen dat we de persoonsgegevens die we over u bewaren, bijwerken of wissen, of persoonsgegevens corrigeren waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen dat we persoonsgegevens die we over u bewaren, verwijderen of wissen, of de manier beperken waarop we dergelijke persoonsgegevens gebruiken;
 • de toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover deze verwerking gebaseerd is op eerder verkregen toestemming). Als u uw toestemming intrekt, heeft dit alleen effect voor de toekomst;
 • een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om dergelijke persoonsgegevens aan een andere partij door te geven (voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming of een contract );
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een klacht in te dienen bij de Ierse Data Protection Commission via de contactgegevens in sectie 12 hieronder.

 

Wij zullen ons best doen om binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen één maand te reageren, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw rechten als betrokkene; en Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u bewaren te allen tijde accuraat is. Om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw gegevens actueel zijn, kunt u ons laten weten of uw persoonsgegevens veranderen via de contactgegevens vermeld in sectie 12.

 

Inwoners van Australië

U heeft rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

 • een klacht indienen bij het Office of the Australian Information Commissioner (OAIC), waarmee contact kan worden opgenomen via de gegevens in sectie 12 hieronder;
 • toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die wij over u bewaren of deze corrigeren;
 • uw toestemming voor het gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

 

Als u uw toestemming intrekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij in sommige omstandigheden verplicht kunnen zijn uw persoonsgegevens te blijven bewaren en verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Over het algemeen hoeft u geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten), maar we kunnen wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is.

 

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) te garanderen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

 

Wij zullen proberen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw legitieme verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens te reageren. Soms kan het langer duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 

Inwoners van Nieuw-Zeeland

De Privacywet 2020 geeft u bepaalde rechten op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens.

 

U kunt verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren of om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

 

Als u formeel om uw persoonsgegevens vraagt op grond van de Privacywet 2020, kunnen wij u kosten in rekening brengen voor die toegang of voor het verstrekken van kopieën van uw gegevens. Wij zullen proberen binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van uw formele verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens te reageren.

 

Als wij de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft niet in ons bezit hebben, maar wij van mening zijn dat de informatie in het bezit is van een andere organisatie, of nauwer verbonden is met de functies of activiteiten van een andere organisatie, zullen wij u dit binnen tien (10) werkdagen dagen na ontvangst van uw formele verzoek laten weten.

 

Soms kan het langer duren als uw verzoek bijzonder complex is, overleg noodzakelijk is of uw verzoek grote hoeveelheden informatie betreft of grote hoeveelheden informatie moeten worden doorzocht. In dit geval zullen wij u laten weten of wij meer tijd nodig hebben.

 

Als we u om welke reden dan ook geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens, of als we het er niet mee eens zijn dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd moeten worden, zullen we u laten weten waarom.

 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissaris met betrekking tot onze weigering via hun online formulier.

 

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze kennisgeving. Om inwoners van de bovengenoemde regio's in staat te stellen eventuele rechten onder de toepasselijke bepalingen uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in sectie 16.

12. Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U kunt een klacht indienen bij uw relevante toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

 

De contactgegevens van de Ierse Data Protection Commission vindt u hier: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

 

De contactgegevens van alle toezichthoudende autoriteiten in de EU vindt u via de volgende link: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

U kunt hier een klacht indienen bij het Bureau van de Australische Information Commissioner (OAIC): https://www.oaic.gov.au/ of via 1300 363 992.

 

U kunt hier een klacht indienen bij het Bureau van de Privacy Commissioner in Nieuw-Zeeland: https://www.privacy.org.nz/.

13. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we deze wijzigingen hier publiceren en de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Privacyverklaring bijwerken. Als we op enig moment besluiten om uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die aanzienlijk afwijkt van de manier die in deze Privacyverklaring wordt vermeld, of op een andere manier dan aan u werd bekendgemaakt tijdens de verzameling ervan, zullen we u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en heeft u de keuze of wij uw persoonsgegevens al dan niet op de nieuwe manier gebruiken in overeenstemming met uw rechten onder de wet op de gegevensbescherming.

14. Contact

U kunt contact met ons opnemen om uw voorkeuren bij te werken, uw gegevens te corrigeren, een verzoek in te dienen of ons vragen te stellen op het onderstaande e-mailadres en/of postadres:

E-mail: Data.Privacy@glendimplex.com

Adres: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin, Ireland, K67 DT89.

 

U kunt ook contact met ons opnemen bij het dichtstbijzijnde regionale Dimplex-kantoor, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw verzoek of vraag wordt behandeld door het gegevensbeschermingsteam in uw regio. Via onderstaande link kunt u het betreffende kantoor vinden: https://www.glendimplex.com/brands/dimplex

Bijlage 1

De Glen Dimplex Group bestaat uit de volgende entiteiten:

 • Glen Dimplex Ireland Unlimited Company, met vestigingsadres te Old Airport Road, Cloghran, Co Dublin, K67 VE08, Ierland; 
 • Glen Dimplex UK Ltd, met vestigingsadres te Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, Hampshire, SO30 2DF, Verenigd Koninkrijk; en 
 • Muller Intuitiv, met vestigingsadres te 107, boulevard Ney, 75018 Parijs, Frankrijk